روایت عجیب بهروز افخمی از جابجایی جوایز جشنواره فجر در لحظات آخر/ از برنده ها تعهدگرفتند روی سن به تلویزیون و برنامه هفت حمله کنند!

شما اینجا هستید: